Persbericht: CD&V meet eigen kantoren op

 


Beste,

Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Eéntje ervan is Vlaanderen toegankelijker maken. Toegankelijkheid verhogen is immers een keuze die getuigt van visie op de toekomst. Met de babyboom generatie krijgen we immers een grote groep actieve senioren die graag een stapje in de wereld zetten. En niet alleen rolstoelgebruikers, ook de groeiende groep ouderen, jonge ouders met een kinderwagen, mensen die wat moeilijker te been zijn, kleine kinderen,... kortom een heel erg grote groep heeft alle belang bij zoveel mogelijk toegankelijkheid.

CD&V is zich daar ook van bewust. Daarom starten ze de actie, "meten is weten om te verbeteren". Vrijdag wordt samen met On Wheels het hoofdkantoor van CD&V in de Wetstraat opgemeten. We willen graag weten hoe hoog de drempel is, de breedte van de deur, de doorgang en het al dan niet aanwezig zijn van een draaicirkel. Heel belangrijk voor de gebruiker is de aanwezigheid van een aangepast toilet. Vrijdag gaan we dat opmeten in het CD&V hoofdkantoor in Brussel, Wetstraat 89. Want CD&V wil er zijn voor iedereen.

Wat:           Opmeten van het hoofdkantoor van CD&V in Brussel
Waar:         Wetstraat 89, 1000 Brussel

Toegankelijkheid is voor iedereen !

 


Foto van het opmeten

> Bekijk het bestand

 


Contactgegevens On Wheels

Karl Thiry, on Wheels
gsm: 0497 40 50 31

Joke Van der Auwera, On Wheels

gsm: 0479 531 020 

Meer info op www.onwheelsapp.com

Stefan Puttemans, CD&V

stefan.puttemans@telenet.be

Bart Dusart, CD&V

bart.dusart@skynet.be, gsm: 0477 46 53 75

 


 


On Wheels vzw, erkenningsnummer: 0562.726.593

Website:     www.onwheelsapp.com
Mail:           info@onwheelsapp.com

 


 
powered by toecomst